ФЕНОМЕН ЖИТТЄВОЇ СИЛИ йоги

Життєва енергія – досі це таємниця за сімома печатками. Адже незважаючи на всі свої досягнення сучасна наука так і не може сказати, в чому полягає секрет життєвих процесів, адже з точки зору біохімії фрагмент живої тканини в тілі тварини та шматок свіжого м'яса під ножем кухаря мають абсолютно однаковий біологічний склад.

Тільки перше – об'єкт живої природи, а друге – не живий. Отже, справа тут у процесах, що відбуваються не на матеріальному рівні, який тільки й намагається вивчати сучасне матеріалістичне природознавство, а в силах багатомірних енергоінформаційних світів, що діють у глибинах. До речі, математичні моделі багатовимірного світобудови були вперше розроблені Лобачевським і Ріманом ще в 20-30 роках 19-го століття і сучасна фізика просто немислима без цих концепцій багатовимірності навколишнього Всесвіту.

У цій короткій статті теоретичні побудови будуть обмежені кількома рядками, а решту читачам доведеться приймати на віру. При цьому найбільше зацікавлених положень цієї статті я можу відіслати до моїх книг. Найбільш глибоко висвітлюють ці теми книги

«ЕНЕРГОПРАКТИКИ ЙОГИ І ЦИГУНА» та «Оволодіння життєвою силою. ЙОГА ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ».

Отже, людський організм – «мікрокосм» – багатомірний, як і навколишній Всесвіт – «макрокосм». Основних рівнів буття три – саме відповідно до них людський організм здійснює свої життєві процеси у трьох основних рівнях – обмін речовин, обмін енергії та обмін інформації. Рівні буття інформації та енергії є причиною та керуючими рівнями по відношенню до світу матерії. Однак про ці категорії навколишньої дійсності матеріалістичне природознавство практично нічого не знає, бо його інтереси загалом зосереджені на дослідженні за допомогою фізичних методів світу матерії. Якимось початковим, але, на жаль раціонально і детально не розробленим знанням про ці рівні буття мають усі великі релігії. Вищі енергоінформаційні рівні Всесвіту називаються Небом, Царством небесним та ін. Вищі енергоінформаційні рівні людської істоти – душею, духом та ін. Саме у цих вищих рівнях нашої особистості криються всі наші небувалі можливості. Там же лежать ключі до нашого ідеального здоров'я та чарівного продовження сил молодості. І все залежить тільки від того, чи усвідомлюємо ми всі ці можливості, чи працюємо енергійно і цілеспрямовано зі своїми воістину чарівними здібностями, чи навіть ніколи не намагалися задуматися про ці свої Богом ці сили. Тому наші життя переповнені хворобами, негараздами та трагічним нерозумінням мети та сенсу світоустрою навколишнього світобудови.

 Отже, нефізичні механізми багатомірного організму людини представлені енергоінформаційними рівнями. Вони мають досить складну нематеріальну анатомію і в них постійно відбуваються безперервні трансформації та обмінні процеси на рівнях енергії та інформації. Якщо ці процеси йдуть активно і енергійно, кількостей та якостей енергії та інформації достатньо для виконання як поточних повсякденних завдань забезпечення як нематеріальних рівнів свідомості, так і цілком фізичних структур матеріального тіла. При цьому людина постійно перебуває у нормальному стані фізичного та душевного здоров'я. А якщо йому ще вдається і додатково збільшити надходження в свій організм потоків енергоінформації, то слідом за здобуттям справді непорушного здоров'я, за уповільненням старіння фізичного тіла починаються розкриватися воістину понад природні Божественні можливості. Від уміння понад ефективно організувати отримання потрібного результату в творчих сферах інтелекту – швидко знаходити управлінські та комерційні рішення, здійснювати наукові відкриття або створювати яскраві високохудожні твори, до уміння використовувати феномени надсвідомості типу ясновидіння енергоінформаційних структур або долати закони фізики Але якщо в енергоінформаційній сфері людини енергії вкрай недостатньо, то доля такої особистості – низка фізичних і душевних розладів та хвороб, для неї нелегко зробити будь-яке помітне інтелектуальне зусилля.

Отже, з усього вищесказаного випливає, що людині потрібно мати у кожний момент її існування якнайбільше життєвої енергії. При цьому її потрібно якнайбільше отримувати і якомога раціональніше, економніше витрачати. А для цього треба вивчити закономірності роботи нашої енергоінформаційної галузі. Чим ми зараз поверхово та займемося.

Енергетичний канал-китайський цігун

Людина отримує життєву енергію з навколишнього світобудови двома шляхами, вірніше через дві свої системи. Перша – базова енергосистема.

Рівкову енергоінформацію навколишнього світобудови (давньоіндійська її назва протопуруша, китайська - юань шень). Далі ця система трансформує первинну життєву енергію у своїх каналах (відомих як канали енергій китайської медицини) на перший рівень життєвої сили, який може працювати в нас і управляти життєвими функціями фізичного тіла. Тобто ця система витягує нам енергію буквально з нічого, з навколишньої порожнечі.

Друга система, що постачає нам життєву силу, жорстко пов'язана з фізичним травним трактом і асимілює енергію, що вивільняється в ньому в процесі розкладання складних біохімічних компонентів, пиши на простіші складові. У людини ця система представлена черевним енергоцентром (чакрою) маніпурою та пов'язаними з нею каналами.

Обидві ці енергозабезпечувальні системи, особливо базова, працюють у людини вкрай неефективно в абсолютно неусвідомлених і тому малопродуктивних режимах. Коли ж розумна особистість починає розуміти основні принципи устрою та функціонування цих систем, то через спеціальні вправи та приведення стилю свого життєвого розпорядку та типу харчування до якоїсь раціональної норми, така особистість починає отримувати багаторазово збільшені потоки життєвої сили. У перспективі при освоєнні особливо ефективних вольових методик потоки енергоінформації, що залучаються в організм, можуть збільшитися дуже значно.

Тепер поговоримо про витрати. Життєва енергія, залучена в багатовимірний організм людини витрачається забезпечення життєвих процесів всіх трьох основних рівнях нашого існування – рівні обміну речовин, обміну енергій та обміну інформації. Цим рівням відповідають наше фізичне тіло, енергетичне тіло (психоемоційна область) і ментальне тіло (сфера свідомості включає інтелект і більш високорозташовані сфери інтуїції, яскравих талантів та ін.) Всі ці три рівні нашого буття можуть активно і продуктивно діяти тільки за наявності їх забезпечення достатньою кількістю життєвої енергії. Якщо в людини енергії в надлишку то його фізичне тіло ідеально здорове і набагато менш схильне до процесів старіння ніж зазвичай.

У такої людини непорушна і дуже тонко керована емоційна сфера, що виявляється у завжди врівноваженому та позитивному стані емоцій. Такій людині невідомий стан депресії, невпевненості у своїх силах у сферах ділових та міжособистісних взаємин, та й просто поганий настрій у такої людини трапляється дуже нечасто. У сфері ментально-інтелектуальної діяльності подібна людина може легко досягати успіху в будь-якій сфері розумової діяльності – від ефективного створення активних комерційних структур, плідної роботи у сферах науки і мистецтва, до реалізації найяскравіших феноменів понад свідомість.

Всі ці прояви людської творчої природи, зрештою, зводяться лише одного початку – до вміння мобілізувати необхідну кількість життєвої енергії потрібної якості. А сам процес життя слід розглядати як процес безперервної боротьби за володіння дедалі більшими потоками енергії та інформації. Тільки боротьби не з оточуючими вас людьми, а боротьби, перш за все, зі своєю лінню, відсталістю та обмеженістю. Отже, життя є процесом безперервної боротьби за життєву силу, боротьби за розширення горизонтів своїх можливостей.

Тепер уявімо собі, куди у стандартної людини витрачається основна частина її таким чином невисокого енергетичного потенціалу. Перший рівень витрат (плоть) - Витрати забезпечення життєдіяльності нашого фізичного тіла. Тут витрати в переважній кількості наших сучасників – особливо жителів міста – не такі вже й великі. Навпаки, більшість із нас характерна гіподинамія, тобто. нестача фізичної активності та навантаження на м'язи.

Другий рівень витрат (душа) – енергозабезпечення психоемоційної галузі нашої особистості. Це рівень обміну енергіями. Це головний споживач (навіть скоріше пожирач) енергії у сучасної людини. Все наше емоційне кипіння в плані занепокоєнь, тривог, переживань і мук безповоротно спалює в полум'ї наших пристрастей величезну кількість дорогоцінної життєвої енергії. Згадайте, як після інтенсивних переживань у нас потім довго болить голова, ніяк не прийде в норму пульс, загальний розбитий, енергетичний вичерпаний стан.

Наша життєва енергія спрямовується саме в ту сферу особистості, де зосереджена вся наша увага і якщо всі наші помисли щодня зосереджені на цих негативних переживаннях і виснажливому занепокоєнні, то саме тут і будуть зосереджені всі наші життєві сили, саме тут вони й будуть безглуздо. І чим інтенсивнішими будуть переживання з будь-якого приводу, тим більше енергії вимагатиме емоційна сфера для своєї яскравої діяльності. Саме сюди стягуватиметься енергія, яка в інших умовах могла б піти на тонке керування нашим фізичним тілом та його функціями....

Добавити коментар

Залишити коментар